Inwestycyjne Lokaty Kapitałowe

 

Oferta, którą przedstawiamy klientowi musi być przez nas sprawdzona i pozytywnie zweryfikowana przez nas samych i przez setki naszych Klientów.

Z wielu dostępnych na rynku ofert przedstawimy tu jedną, która jest postrzegana przez nas i przez naszych Klientów jako najbardziej atrakcyjna, zarówno pod kątem bezpieczeństwa lokowanych środków, jak i osiąganych, co roku, zysków.

Kilka lat temu, szukając dla siebie atrakcyjnych form lokowania oszczędności, natrafiłem w Czechach na produkt finansowy, który nie miał odpowiednika na rynku polskim. Przez pierwsze dwa lata, wraz z grupą najbliższych współpracowników oraz rodziną i znajomymi, poznawaliśmy produkt i firmę inwestując tam nasze oszczędności. Gdy już mieliśmy pewność co do tego, że produkt jest w pełni bezpieczny i opłacalny, a firma go oferująca, godna zaufania, postaraliśmy się o licencje umożliwiające dystrybucję tego produktu finansowego wśród naszych Klientów.

Obecnie, już od 2016 roku, Klienci w Polsce mogą cieszyć się z ponadprzeciętnych zysków uzyskiwanych z lokowania swojego kapitału.

Produktem finansowym, który nazywamy Inwestycyjną Lokatą Kapitałową zarządza czeska spółka akcyjna, która jest jedną z największych i najbardziej postępowych, zamkniętych grup inwestycyjnych w Czechach. Charakteryzuje ją pro-konsumenckie podejście i ekologiczne myślenie. Skupiają się na inwestowaniu powierzonych środków w dochodowe projekty, startupy, usługi i nieruchomości.

Wspierają startupy, które mają potencjał, ale nie mają kapitału na realizację swoich planów i marzeń. Wchodzą również do firm o ugruntowanej pozycji, które zdołały zdobyć swoje miejsce na rynku, ale szukają strategicznego partnera do dalszego rozwoju. Zapewnia swoim partnerom wszelkie narzędzia, wsparcie i know-how, które są niezbędne do realizacji ich celów.

W Czechach, na Słowacji i w Austrii, a od kilku lat również w Polsce, Lokaty Kapitałowe są bardzo popularne i od dawna są sprzedawane przez wiele spółek finansowych, doradców finansowych, brokerów itp.


 

BEZPIECZEŃSTWO

Ręce nad monetami

 

Dla nas i dla wielu naszych Klientów, nie zyski, a bezpieczeństwo lokowanych pieniędzy jest najważniejsze, dlatego zacznę od opisu firmy i produktu, właśnie pod kątem bezpieczeństwa.

Spółka zarządzająca Lokatami Kapitałowymi podlega pełnej kontroli i nadzorowi przez odpowiednie instytucje finansowe. Podobnie jak w Polsce Banki i Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Organ rejestracyjny: Czeski Bank Narodowy, Sygn . 2020/062398 / CNB / 570.

Nadzór CDCP (CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV) – odpowiednik naszego KNF.

Firma jest zarejestrowana pod międzynarodowym numerem identyfikacyjnym LEI (Legal Entity Identifier) pod numerem 315700ZHRC7RKRE7TF80, przyznawanym dla firm finansowych, które spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa finansowego dla swoich klientów. Posiada również numer ISO 17442 nadawany firmom zapewniającym konsumentom usługi i produkty najwyższej jakości.

Ponadto firma przeszła pozytywną weryfikację statutową i finansową przeprowadzoną przez Bank PKO BP, gdzie Spółka ma otwarte swoje firmowe konto bankowe dla Klientów z Polski.

Oprócz wszystkich licencji świadczących o całkowitym bezpieczeństwie firmy i ulokowanych w niej środków, najważniejsze są wewnętrzne zasady firmy, które służą bezpiecznemu i stabilnemu pomnażaniu naszych oszczędności bez zbędnego ryzyka finansowego.

Bezpieczeństwo naszych lokat to jest dla Spółki zarządzającej, dla nas i dla naszych Klientów najważniejszą sprawą. W przeciwieństwo do inwestowania na giełdzie, w funduszach inwestycyjnych itp., na naszych Lokatach Kapitałowych nikt nigdy nie stracił ani grosza, bo dzięki odpowiednim zabezpieczeniom, nie ma takiej możliwości.

Wszystko dzięki specyficznej strategii pomnażania pieniędzy, odpowiedniej dywersyfikacji i odpowiedzialności firmy. Głównym zabezpieczeniem naszej lokaty jest wewnętrzna polityka firmy polegająca na systemowej minimalizacji ryzyka i obracaniu bardzo dużym kapitałem. Daje to ogromne możliwości na rynkach inwestorskich.

Wewnętrzne, systemowe ustawienia bezpieczeństwa środków finansowych uniemożliwiają obniżenie się wartości posiadanego kapitału o więcej niż 0.06% (Stop Loss) w skali jednego dnia. W skali tygodnia, miesiąca, czy roku, NIGDY, od początku działalności firmy, nie było straty (dysponujemy wynikami, miesiąc po miesiącu, od 2016 roku). Najgorszy tydzień jaki był, zakończył się zyskiem „tylko” 0.35%, a w najgorszy miesiąc zarobiliśmy „tylko” 1.33% (Marzec 2020 – szczyt Pandemii Covid-19) (średnio zarabiamy brutto ok. 1.75% miesięcznie).

Ponadto w każdym momencie tylko 5% naszego kapitału jest przeznaczone na inwestycję, 95% nie podlega inwestowaniu i podlega całkowitej ochronie.


 

DYWERSYFIKACJA

Gałęzie finansowe

 

Nasze Lokaty Kapitałowe są tak zorganizowane, że Klient nie musi się niczym zajmować. Możemy, w dowolnym momencie zalogować się do swojego Biura obsługi Lokaty Kapitałowej, aby śledzić na bieżąco codzienne zyski na swojej Lokacie.

Najważniejszym aspektem naszych Lokat Kapitałowych jest dywersyfikacja, czyli podział sposobów, w których zarabiają nasze pieniądze, na wiele różnych dziedzin gospodarki.

Firma lokuje nasze pieniądze w najbardziej innowacyjne i dochodowe, a zarazem bezpieczne narzędzia finansowe – głównie we własne spółki produkcyjne i usługowe, nieruchomości, a także w startupy w których Spółka zarządzająca jest właścicielem lub ma znaczący udział. Ponadto, celem jeszcze mocniejszej dywersyfikacji, część kapitału inwestowana jest w pary walutowe, indeksy giełdowe, surowce, obligacje i akcje największych spółek giełdowych - Blue-Chips (Facebook, Apple, Tesla, Microsoft, Amazon, Netflix, Google, Coca-Cola, IBM, itp.).

Spółka zarządzająca ma kilka zakładów produkcyjnych z różnych branż, np. produkują ekskluzywne łóżka z pościelami dla osób prywatnych i najbardziej ekskluzywnych hoteli na Świecie. Mają fabrykę ziołowych napojów energetycznych, fabrykę kosmetyków naturalnych, firmę informatyczną bazującą na sztucznej inteligencji, inwestują w odnawialne źródła anergii, w branżę medyczną, technologię skanowania 3D, systemy monitoringu zanieczyszczenia powietrza, budowę i wynajem nieruchomości, produkcję filmów, prywatne szkoły i wiele innych przedsięwzięć. W Marcu 2020 otwarli, jedną z największych we Czechach, fabrykę produkującą maseczki i płyny dezynfekcyjne, oraz zaczęli sprowadzać respiratory – są „na czasie”

Pełną informację o Spółce zarządzającej, spółkach zależnych, szczegółach Lokaty Kapitałowej i wszystkich przedsięwzięciach w których są inwestowane pieniądze z Lokat Kapitałowych otrzymuje osoba zainteresowana lokatą w postaci kilkunasto-stronicowej prezentacji.

Część koszyka inwestycyjnego Lokaty Kapitałowej, który generuje znaczące zyski, oparta jest o inwestycje w indeksy giełdowe, pary walutowe, surowce itp. Zarządzają tym profesjonalni Traderzy – jest to sztab osób, które zawodowo zajmują się analizą rynków i pomnażaniem naszych oszczędności poprzez najbardziej zaawansowane roboty algorytmiczne. Pieniądze Klienta są pod stałym nadzorem konkretnych osób i po osiągnięciu zaplanowanego zysku na dany dzień, wszystkie transakcje są zamykane, otwierane są ponownie kolejnego dnia roboczego. Dlatego mamy pewność, że nasze zyski nie są dziełem przypadku i nie podlegają wahaniom (i stratom) jak np. w funduszach inwestycyjnych. Lokaty Kapitałowe to całkiem inny, pewny i dużo nowocześniejszy standard bezpiecznego pomnażania oszczędności. Klient nie musi też obawiać się takich sytuacji jak spadki na giełdzie, bessa, brak koniunktury itp., gdyż Lokaty Kapitałowe mają strategię opartą o zarabianiu na zmianie wartości indeksów, a nie tylko na ich wzrostach, dlatego też zarabiamy zawsze - bez względu, czy na rynkach są wzrosty czy spadki.

We wszystkich wymienionych powyżej przedsięwzięciach mamy swoje udziały, więc nasz koszyk inwestycyjny obejmuje łącznie kilkadziesiąt różnych pozycji finansowych, jest więc idealnie zdywersyfikowany i przynosi nam zyski bez względu na aktualną sytuację finansową na rynkach światowych.


 

Elastyczność

skarbonka

 

Lokata Kapitałowa jest bardzo elastyczna. Można tutaj zarówno pozostawić na jakiś czas swój, przeznaczony na ten cel, kapitał, bez wpłacania jakichkolwiek dalszych składek, można też wpłacać sobie dowolne kwoty w dowolnym momencie, nawet regularnie, np. co miesiąc.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, czyli to Klient decyduje, jak długo chce lokować pieniądze i kiedy je chce wypłacić. Przy czym minimalnym okresem trwania Lokaty jest 12 miesięcy, ale może ona trwać dowolnie długo.

Po roku pieniądze można już wypłacić w każdym momencie jako całość kapitału lub jego część. Zyski można wypłacać od samego początku, czyli od otwarcia Lokaty.

Po otwarciu Lokaty, Klient otrzymuje dostęp do swojego biura, gdzie można na bieżąco śledzić kwoty które przyrastają na Jego koncie. Raz w tygodniu Klient otrzymuje na email informacje o przypisanych zyskach za poprzedni tydzień.

Minimalna wpłata na Lokatę Kapitałową to 10.000 zł. Nie ma ograniczenia wysokości wpłaty. Klient może sobie dokonywać wpłat dodatkowych w dowolnej wysokości i tak często jak chce.

Pieniądze możemy wpłacać w złotówkach na specjalnie w tym celu utworzone konto Lokaty Kapitałowej w Banku PKO BP.


 

Zyski

 

Dotychczasowe roczne zyski na Lokatach Kapitałowych:

  • za rok 2016 - zysk brutto 33.84%
  • za rok 2017 - zysk brutto 25.52%
  • za rok 2018 - zysk brutto 23.66%
  • za rok 2019 - zysk brutto 24.17%
  • za rok 2020 - zysk brutto 22.93%

Obecnie średniomiesięcznie zarabiamy brutto ok 1.80% miesięcznie, około 22% brutto rocznie.

Kapitalizacja odsetek następuje codziennie, dzięki czemu (procent składany) rzeczywiste zyski są o ponad 3% rocznie wyższe niż te podane powyżej w procencie prostym.

Ponadto na różnicy kursowej Złotówki do Korony czeskiej zarabiamy dodatkowo, co roku, 3%-6%.

Więc Klient zarabia brutto nawet ponad 28% rocznie.

Lokatę można założyć sobie on-line - zajmuje to nie więcej niż 10 minut.